НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Училището предлага богата гама от занимания по интереси за своите ученици. Групите се сформират на база проучване на желанията и нагласите на учениците и техните родители