НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Визия

  • Утвърждаване на Начално училище”Свети Паисий Хилендарски” като конкурентоспособно
    училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели
    при подготовката им за социализация и реализация;
  • Да усъвършенства отношенията между учениците, с ясната насоченост към човеколюбие и човекознание;
  • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив;