НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Ученическо хранене и транспорт

УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ


Постигнато е в рамките на училищен стол. Доставката на храната е в позиция на кетъринг. Отстоява в топла витрина, с което запазва вкусовите качества на доставката. Училището осигурява заплащането на обяда на ученици, включени в целодневна форма на обучение. Доставяните храни отговарят на Български държавен стандарт.


Хигиената се поддържа на много високо ниво. Обектът се наблюдава от Регионална здравна инспекция и Инспекцията по контрол на храните. 

УЧЕНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

  • За децата и учениците от нашето училище се осигурява транспорт за по-удобно и бързо предвижване. В град Нова Загора също има автобусен транспорт до различните квартали на града, като заплащането му се осигурява от бюджета на училището.
  • За децата и учениците от общината се предоставя междуселищен специализиран ученически транспорт, с придружител.
  • За децата и учениците, където няма специализиран ученически транспорт, заплащаме карти за пътуване от бюджета на училището.