НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Мисия

  • Изграждане на личности със стабилна ценностна ориентация, с ясна представа за изконните човешки добродетели, съхраняващи най-доброто от българския национален характер, със солидна основа по всички учебни дисциплини, необходима за успешната им адаптация към изискванията на следващите образователни степени, адаптивни към променящите се социални условия, с дълбока вътрешна мотивация, самоуважение и стремеж към себепознаване и самоусъвършенстване.
  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на
    индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
  • Училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване на световния човешки опит и развитие на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете.