НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Медицински кабинет

Училището разполага със съвременно обзаведен медицински кабинет, където работи медицински фелдшер. 

 

Медицинското обслужване е в рамките на целия учебен ден.


Здравно-просветната а и профилактична дейност се следват от много срещи,беседи, образователни модераторски игри.