НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Клубове и съвети

  • Клуб на младия родител;
  • Клуб на родителите при деца със СОП;
  • Клуб на знаещите родители.

Съвети:

  • Съвет на класовите образования.