НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Информация за родителите

 • Могат да осъществяват ежедневни контакти с училището в рамките на работния ден;
 • Могат за избират и да бъдат избирани във всички родителски органи към училището;
 • Могат да посещават децата си в учебните часове;
 • Могат да получават информация по всяко време в учебно време;
 • Могат да са съпричастни към всички изяви;
 • Могат да отправят препоръки, жалби и предложения;
 • Могат да участват в създаването, обсъждането и приемането на училищни документи.
 •                                                               

 •                                                              Г  Р А Ф И К

                             За провеждане на  консултации за учебната 2020/2021 г.

 

Клас

 

Брой часове седмично/годишно

 

Учебен ден

 

Час на провеждане

 

Учител

Първи „а”

1/32

вторник

12:05 ч. – 12:40 ч.

Донка Георгиева

 

Първи „б”

1/32

вторник

12:05 ч. – 12:40 ч.

Станислава Семкова

 

Втори „а” 

1/32

понеделник

12:55 ч. – 13:30 ч.

Светлана Динева

 

Втори „б”

1/32

понеделник

12:55 ч. – 13:30 ч.

Красимира Николова

 

Трети „а” 

1/32

петък

12:40 ч. – 13:20 ч.

Елена Чавдарова

 

Трети „б”

1/32

петък

12:40 ч. – 13:20 ч.

Емилия Стоева

 

Четвърти „а”

1/32

петък

12:40 ч. – 13:20 ч.

Минка Монева

 

Четвърти „б”

1/32

петък

12:40 ч. – 13:20 ч.

Наталия Цветкова

 

Английски език

1/32

четвъртък

13:30 ч. – 14:10 ч.

Велислава Величкова