НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Информация за родителите

 • Могат да осъществяват ежедневни контакти с училището в рамките на работния ден;
 • Могат за избират и да бъдат избирани във всички родителски органи към училището;
 • Могат да посещават децата си в учебните часове;
 • Могат да получават информация по всяко време в учебно време;
 • Могат да са съпричастни към всички изяви;
 • Могат да отправят препоръки, жалби и предложения;
 • Могат да участват в създаването, обсъждането и приемането на училищни документи.
 •                                                               

 • График за допълнителни консултации по учебни предмети,

  които се провеждат извън редовните учебни часове през ВТОРИ учебен срок на уч. 2021/2022 г.

   

   

  КЛАС

  ДЕН

  ЧАС

  УЧЕНИЦИ 

  I „a“

  петък

  12:50 – 13:30

  Емил Димитров

  Иван Керанов

  Теодор Мишев

  I „б“

  петък

  12:50 – 13:30

  Мария Генчева

  Богомил Атанасов

  II „а“

  четвъртък

  12:50 – 13:30

  Гошо Георгиев

  Динка Асенова

  Мима Иванова

  II „б“

  четвъртък

  12:50 – 13:30

  Айтен Хасанова

  Валери Стоилов

  Занка Емилова

  III „а“

  петък

  12:50 – 13:30

  Айдън Стефков

  Йордан Велев

  Мелиса Драгомирова

  III „б“

  петък

  12:50 – 13:30

  Илия Минчев

  Людмила Илиева

  Мария Георгиева

  IV „а“

  петък

  12:50 – 13:30

  Елена Александрова

  Мария Асенова

  Панчо Димов

  Теодор Иванов

  IV „б“

  петък

  12:50 – 13:30

  Златина Жорова

  Павлина Александрова

  Велислава Величкова

  сряда

  13:30 – 14:10

  III „а“ и III „б“ кл.

  Велислава Величкова

  четвъртък

  13:30 – 14:10

  IV „а“ и IV „б“ кл.