НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Информация за родителите

  • Могат да осъществяват ежедневни контакти с училището в рамките на работния ден;
  • Могат за избират и да бъдат избирани във всички родителски органи към училището;
  • Могат да посещават децата си в учебните часове;
  • Могат да получават информация по всяко време в учебно време;
  • Могат да са съпричастни към всички изяви;
  • Могат да отправят препоръки, жалби и предложения;
  • Могат да участват в създаването, обсъждането и приемането на училищни документи.
  •                                                                 •