НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Педагогически състав

Теодора Славова - учител ЦДО

Елена Чавдарова- учител 2 клас

Диана Петрова - учител 2 клас

Минка Монева - учител 3 клас

Наталия Цветкова - учител 3 клас

Донка Георгиева - учител 4 клас

Станислава Семкова - учител 4 клас

Красимира Николова - учител 1 клас

Светлана Динева- учител 1 клас

Янина Илиева - учител 2 клас ЦДО

Росен Стоянов - учител 3 клас ЦДО

Георги Мангъров - учител 4 клас ЦДО

Силвия Узунова учител подготвителна група

 

Велислава Величкова - английски език

Даниела Добруджалиева - ресурсен учител

Славомир Славов - логопед