НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Педагогически състав

Теодора Славова - учител подготвителна група

Минка Монева - учител 1 клас

Наталия Цветкова - учител 1 клас

Донка Георгиева - учител 2 клас

Станислава Семкова - учител 2 клас

Красимира Николова - учител 3 клас

Светлана Динева- учител 3 клас

Емилия Стоева- учител 4 клас

Елена Чавдарова- учител 4 клас

Дона Донева - учител 1 клас ЦДО

Георги Мангъров - учител 2 клас ЦДО

Росен Стоянов - учител 3 клас ЦДО

Диана Петрова - учител 4 клас ЦДО