НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Педагогически състав

Светлана Добрева Динева
старши начален учител

 

 

Елена Драгиева Чавдарова

начален учител

 Донка Кънчева Георгиева

старши начален учител

 

Емилия Иванова Стоева

старши начален учител

 

Минка Маринова Монева

старши начален учител

 

Наталия Петрова Цветкова

старши начален учител

 

Станислава Симеонова Семкова

начален учител

 

 Велислава Желева Величкова

начален учител

 
     
     

Прикачени документи

portfolio Dineva.ppt